Ajuntament de La Jana

Divendres, Octubre 2, 2015 - 09:30
L'Ajuntament de la Jana suprimix diferents taxes i modifica l'IBI de naturalesa urbana
El passat 29 de setembre el ple de l'Ajuntament de la Jana va aprovar la supressió de les taxes de miradors, balcons i les taxes que regulen diferents activitats industrials comercials i agrícoles, al mateix temps es va modificar l'IBI de naturalesa urbana .

“Considerem que actualment l'Ajuntament de la Jana compta amb un número elevat de taxes que graven la vivenda i per tant, pensem que a mitjan termini s'han d'anar suprimint, fins que quede tot englobat en un únic impost que és el de bens i immobles” ha indicat el portaveu Àlex Vilanova.

Les ordenances derogades i que en l'any 2016 ja no s'hauran de pagar les taxes són les següents:

  1. Ordenança fiscal que regula la taxa per l'utilització privativa o l'aprofitament especial del domini públic municipals, elements constructius tancats, terrasses, miradors, balcons, marquesines, entoldats, paravents i altres instal·lacions paregudes, voladissos sobre la via pública o que sortiguen de la línia de la façana).

  2. Ordenança fiscal reguladora de la taxa per prestació de servei d'inspecció de vehicles, calderes de vapor, motors, transformadors, ascensors, muntacàrregues i altres aparells i instal·lacions anàlogues i d'establiments industrials i comercials .

La ordenança modificada per al 2016 és la ordenança fiscal reguladora de l'IBI de naturalesa urbana que passarà del 0,781% a l'1,1%.

El dia 18 de juny de 2015, va entrar en el registre de l'Ajuntament de la Jana una notificació del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, on s'indicava: ”El coeficiente de actualización de los valores catastrales que correspondería incorporar al proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2016, para ese municipio es del 1,10%. Esta medida permite acercar los valores catastrales al entorno del 50% del valor del mercado”

“L'any 2012 el ministeri va imposar-nos una pujada de l'IBI a l'Ajuntament de la Jana del 0,71% al 0,781% i en aquell moment no es va modificar l'ordenança que hi regula, tot i que en el 2013 es va aplicar l'impost del 0,781%. Per tant, ens veiem amb l'obligació d'adaptar l'ordenança al nou impost de l'1,1%, segons el requeriment del Ministerio de Hacienda i Administraciones Públicas ” ha conclòs el portaveu Àlex Vilanova.

Dl Dm Dx Dj Dv Ds Dg
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
 
 
 
 

Formulari de cerca

Portal desenrotllat amb Drupal