Ajuntament de La Jana

Dijous, Juny 25, 2015 - 19:00
Organització de l'Ajuntament i supressió del sou de l'alcalde
El ple extraordinari del passat 23 de juny va aprovar la supressió del sou de l'alcalde, la periodicitat dels plens, la creació de les comissions i els membres designats als òrgans supramunicipals.

Les propostes de Resolució del ple extraordinari es van aprovar totes per unanimitat i van ser les següents:

 

Periodicitat de plens bimensual (els plens ordinaris es celebraran l’últim divendres del mes impar, el primer serà l’últim divendres del mes de juliol)

 

La creació de quatre comissions informatives:

 • Comissió d’economia i Hisenda presidida pel regidor Alfredo Roé
 • Comissió d’urbanisme, obres i serveis presidida per l’alcalde Domingo Tolós
 • Comissió de festes i esports, presidida pel regidor David Beltran
 • Comissió de transparència, democràcia i participació ciutadana presidida pel regidor Àlex Vilanova Pla

 

Nomenament de representants de la Corporació en òrgans col·legiats:

 • Taula del Sènia. Titular Domingo Tolós i suplent Alfredo Roé
 • Consorci de bombers. Titular David Beltran i suplent Alfredo Roé
 • Consorci de residus zona 1. Titular Àlex Vilanova i suplent Domingo Tolós
 • Mancomunitat Baix Maestrat. Titular Domingo Tolós i suplent Àlex Vilanova
 • RURALTER. Titular Domingo Tolós i suplent Àlex Vilanova
 • Consell Escolar. Titular Domingo Tolós o regidor que delegue mitjançant decret d’alcaldia

 

Retribucions i indemnitzacions:

 • La supressió de les remuneracions per assistències de 30€ per ple i 30€ per comissions actualment vigents
 • La supressió definitiva, fins a l'aprovació d'un nou pressupost, del sou de l'alcalde que estava suspès provisionalment per acord plenari.
 • El sou de l'alcalde que es va aprovar a principis de la passada legislatura era de 11.214,56 € anuals, amb 12 mensualitats de 934,56 €.
 • Si l'alcalde o regidor amb competències delegades s'ha de desplaçar en atribució al desenvolupament de les seues competències se li pagarà el desplaçament, d'acord amb el preu estipulat en la legislació actual. (Esta mesura començara a pagar-se a partir del pressupost de 2016 si la disposició pressupostària ho permet).

 

Dl Dm Dx Dj Dv Ds Dg
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
 
 
 
 

Formulari de cerca

Portal desenrotllat amb Drupal