Ajuntament de La Jana

Origen Feria de La Jana

Posible origen de la Fira de La Jana ( Autor: Pere Simó Valles) Poc s'ha escrit i, molt menys, investigat, l'origen de La Fira de La Jana. És per això que em va cridar l'atenció, “El Llibre de Poblacions I Privilegis de l'Ordre de Santa María de Montesa (1234-1429)” d'Eugenio Diaz de Manteca, publicat per la Excma. Diputació de Castelló l'any 1987. "Privilegi" que concedeix el "Mestre de Montesa" a cinc llocs del Maestrat per a constituir un "Tribunal del Ligalló" Aquestes institucions juridic-ramaderes ja exercien els seus drets en el segle XIII, en extenses comarques de la Corona Catalano-Aragonesa. De tots és conegut que el "Ligallo de Terol" existeix ja l'any 1259(1) , el de Morella, constituït l'any 1271(2), el de Sarrión l'any 1334(3) i, segurament a conseqüència de la importància ramadera de la comarca, es va instaurar el de La Jana l'any 1358 (Milián i Boix en "Notes per a la Història del Ligalló de Morella" parla d'un document de 1408, on es cita el "Ligalló de Tortosa", fet que demostra la penetració d'aquesta Institució en terres del principat) És estrany que fins la data, no existeixi cap document, almenys jo no tinc notícia , que acrediti l'existència legal de "La Fira de La Jana". Per això m'atreveixo a formular la hipòtesi que "La Fira de La Jana" va poder néixer espontàneament, com fet consumat, conseqüència de la constitució del Tribunal del Ligalló: "lo di t loch nos tre de La Jana ésser suficient i convinen a t enir a celebrar ho di t Ligalló, com sía i s tía quasi enmig de to t s els lochs damunt di ts" La situació geogràfica de La Jana, llarga extensió de muntanyes d'adreça nord-sud, relacionat amb la comarca de Tortosa, deuria de ser una via tradicional de transhumància i així ho acredita l'extensa xarxa de camins que creuen el seu petit terme municipal, a més dels seus numerossos abeuradors. El Tribunal de Ligalló de Morella es va dissoldre el dia 16 de febrer de 1835, però la “Tradicional Fira de La Jana” ha persistit fins els nostres dies. Notes: (1) GUAL Y CAMARENA M. La Ramadería Hispano-medieval y les seues institucions. (2) MATEU IBARS J. Aureum Opus. (3) MANUEL DE BOFARULL. Colección de documentos inéditos de la Corona de Aragón. Volumen XL. (4) JOSE FOGUET. Conferencia sobre "Costumbre de Tortosa". 1934. (5) GARCIA GUIJARRO RAMOS L. Datos para el estudio de la renta feudal maestral de la Orden de Montesa en el siglo XV. Valencia 1978. Posible origen

Anar a la galería de fotos

Lu Ma Mi Ju Vi Do
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
 
 
 
 

Formulario de búsqueda

Portal desarrollado con Drupal